קופסת מסמכים. קופסת עץ ישנה שהושלכה לאשפה מצופה בריבועי זכוכית.

קופסת מסמכים

קופסת מסמכים

קופסת מסמכים. קופסת עץ ישנה שהושלכה לאשפה מצופה בריבועי זכוכית.