קופסת ממחטות לבנה. דוגמא – פרחים. שברי זכוכית על קופסא מעץ.

קופסת ממחטות לבנה

קופסת ממחטות לבנה

קופסת ממחטות לבנה. דוגמא – פרחים. שברי זכוכית על קופסא מעץ.