קופסת ממחטות כחולה. דוגמא – דגים. שברי זכוכית על קופסא מעץ.

קופסת ממחטות כחולה

קופסת ממחטות כחולה

קופסת ממחטות כחולה. דוגמא – דגים. שברי זכוכית על קופסא מעץ.