קערת פירות. פסיפס זכוכית על קערת זכוכית.

קערת פירות

קערת פירות

קערת פירות. פסיפס זכוכית על קערת זכוכית.