נורית. פסיפס זכוכית על צנצנת זכוכית עגולה

נורית

נורית

נורית. פסיפס זכוכית על צנצנת זכוכית עגולה