ריצוף חתול למעבר בין 2 מרפסות. כמטר רוחב. קרמיקה על בטון.

ריצוף חתול

ריצוף חתול

ריצוף חתול למעבר בין 2 מרפסות. כמטר רוחב. קרמיקה על בטון.